Usługi

Audyt zgodności

W ramach audytu systemu ochrony danych osobowych dokonamy analizy poziomu zgodności oraz określimy wytyczne dla dalszych działań.

DPIA i analiza ryzyka

Dzięki analizie ryzyka dowiedzą się Państwo, jakie rodzaje zabezpieczeń należy zastosować w organizacji, jakie obszary są newralgiczne oraz jakie działania powinno się podjąć, aby być w pełni zgodnym z wymaganiami RODO.

Przejęcie funkcji IOD

Inspektor ochrony danych to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wdrożenie RODO

Analiza i dostosowanie funkcjonujących w organizacji procesów biznesowych, systemów informatycznych oraz dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.

System Bezpieczeństwa Informacji

Celem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest ochrona zasobów informacyjnych będących w dyspozycji organizacji, a także wiedzy z zakresu know-how czy stosowanych technologii itp.

Certyfikaty ISO to gwarancja jakości naszej usługi.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom oraz potwierdzić zdolność do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), podjęliśmy strategiczną decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania zgodnego z uznanymi, międzynarodowymi normami.

ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi rękojmie zachowania powierzonych nam zasobów informacyjnych w tajemnicy.

ISO 31000

System zarządzania ryzykiem gwarantuje zwiększoną wydajność operacyjną oraz, stanowi gwarant zaufania jakim Państwo nas obdarzyli. Dzięki temu, że przedstawia kompleksowe zasady i wytyczne, wspiera on procesy analizy ryzyka oraz oceny ryzyka.