System Bezpieczeństwa Informacji

System Bezpieczeństwa Informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 stanowi zbiór reguł i procedur umożliwiających ustanawianie, wdrożenie, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie polityki bezpieczeństwa organizacji. Z uwagi na pokrywające się obszary i wymogi, SZBI może być zbudowany na bazie istniejącego systemu ochrony danych osobowych.

Celem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest ochrona zasobów informacyjnych będących w dyspozycji organizacji, w szczególności informacji prawnie chronionych (w tym m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, tajemnicy handlowej), ale także wiedzy z zakresu know-how czy stosowanych technologii itp.

Decydując się na wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Państwa organizacja odpowiednio reaguje na dynamiczny rozwój technologii i usług, odpowiednio wysoko podnosząc poziom bezpieczeństwa informacji. Bezpieczeństwo informacji jest kluczowym aspektem funkcjonowania każdej organizacji.