Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO

Wykonanie Systemu Ochrony Danych Osobowych z uwzględnieniem audytu, opracowania dokumentacji, przeprowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz oceny skutków przetwarzania danych osobowych w nawiązaniu do wymagań wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO/GDPR) wymaga zmiany podejścia do zarządzania tym obszare. Nowe przepisy wymuszają odejście od implementacji wymagań prawa na rzecz realnego implementowania przepisów (privacy by design oraz privacy by default) oraz budowy systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do skali oraz rodzaju prowadzonej działalności.

W praktycznym ujęciu oznacza to dokonanie analizy oraz dostosowanie funkcjonujących w organizacji procesów biznesowych, systemów informatycznych oraz dokumentacji.

Uwzględniając Państwa potrzeby oraz wymagania zawarte w regulacjach i przepisach prawa, proponujemy Państwu w ramach naszej oferty realizację następujących zadań:

Wykonanie Systemu Ochrony Danych Osobowych, na który składają się w zależności od wybranego przez klienta Wariantu Usługi:

  • Zadanie 1: Audyt otwarcia;
  • Zadanie 2: Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania;
  • Zadanie 3: Opracowanie stosownej dokumentacji w tym polityk, procedur, klauzul i umów;
  • Zadanie 4: Szkolenia oraz warsztaty dla pracowników;
  • Zadanie 5: Audyt Zamknięcia.

Stałe wsparcie merytoryczne realizowane w ramach stałej obsługi lub jednorazowych zleconych zadań projektowych:

  • audyty kontrolne;
  • wsparcie funkcji inspektora ochrony danych;
  • przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych.